Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

Bine ați venit pe site-ul comunei Poiana Mărului

Important - Completare Registru de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate a Comunei Poiana Mărului

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate a Comunei Poiana Mărului în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

• Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

• În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Pentru completarea formularului necesar înscrierii în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate a Comunei Poiana Mărului accesați formularul online tip google forms sau formularele doc sau pdf din pagina Urbanism secțiunea Documente utile din meniul Servicii cetateni.

Formularul poate fi completat și în format printat și la Biroul de Urbanism din cadrul Primăriei Comunei Poiana Mărului.

Program primărie

Luni: 08.00-16.00
Marți: 08.00-16.00
Miercuri: 08.00-16.00
Joi: 08.00-18.30
Vineri: 08.00-13.30

Adresa

Str. Principală nr. 189
Comuna Poiana Mărului
Judetul Brașov
Cod 507160