Evidența persoanelor

Program

PROGRAM DE LUCRU ZILNIC
LUNI: 08.30-16.00
MARTI: 08.00-16.00
MIERCURI: 08.00-16.00
JOI: 08.00-18.30
VINERI: 08.00-13.00

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
LUNI: 08.30-13.00
MARTI: 08.00-13.00, 15.00-17.00
MIERCURI: 08.00-13.00
JOI: 08.00-13.00, 15.00-17.00
VINERI: 08.00-13.00

Eliberare acte de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomii

Documente necesare

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate
 • actul de identitate
 • certificatul de naştere, original şi copie
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.

Vezi aici lista cu formularele necesare

Eliberarea actului de identitate la: pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior

Documente necesare

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate
 • actul de identitate, în cazul deteriorării
 • certificatul de naştere, original şi copie
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii
 • un document oficial cu fotografie de dată recentă – permis de conducere, original şi copie, sau paşaport, original şi copia filei cu imaginea şi datele solicitantului -pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P.
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate

Vezi aici lista cu formularele necesare

Eliberare act de identitate la implinirea varstei de 14 ani

Documente necesare

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal
 • certificatul de naştere, original şi copie
 • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original, document cu care se realizează și dovada adresei de domiciliu
 • certificatul de căsătorie al părinţilor ori certificatul de divorţ însoţit de acordul parental/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, în situaţia în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate

Informații utile

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identi¬tate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află, la notarul public român ori la autoritățile străine competente. În acest ultim caz, declarația va fi prezentată tradusă și legalizată.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

Vezi aici lista cu formularele necesare

Eliberarea actelor de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului

Documente necesare

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate
 • actul de identitate
 • certificatul de naştere, original şi copie
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

Vezi aici lista cu formularele necesare

Eliberarea actelor de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania

Documente necesare

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România
 • certificatul de naştere, original şi copie
 • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie
 • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original şi copie
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii
 • paşaportul românesc valabil sau expirat, cu menţionarea statului de domiciliu, în original şi copia filei conţinând date personale, sau certificatul de cetăţenie română, original şi copie
 • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberat/eliberate de către autorităţile străine, în original şi copie
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate

Vezi aici lista cu formularele necesare

Eliberare carte de identitate provizorie(cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate)

Documente necesare

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate
 • 3 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm
 • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă, original şi copie
 • documentul privind achitarea contravalorii cărţii de identitate provizorii

Vezi aici lista cu formularele necesare

Termene de eliberare

 • Pentru CĂRȚI DE IDENTITATE: 30 zile
 • Pentru CĂRȚI DE IDENTITATE PROVIZORII și VIZE DE REȘEDINȚĂ: până la 30 de zile
 • Pentru URGENȚE cu DOCUMENTE DOVEDITOARE: între 5 și 10 zile lucrătoare

Formulare pentru descărcat

Cerere de eliberare a actului de identitate

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinatate și reședința în România

Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în România

Program primărie

Luni: 08.00-16.00
Marți: 08.00-16.00
Miercuri: 08.00-16.00
Joi: 08.00-18.30
Vineri: 08.00-13.30

Adresa

Str. Principală nr. 189
Comuna Poiana Mărului
Judetul Brașov
Cod 507160