Demnitari

declaratie de avere demnitar Persoiu Alex. Catalin

declaratie de interese demnitar Persoiu Alex. Catalin

declaratie de interese demnitar Guran A

declaratie de avere demnitar Guran A


Consilierii locali

declaratie de avere consilier local Beleuta M

declaratie de avere consilier local Braghesiu N

declaratie de avere consilier local Enescu Ghe

declaratie de avere consilier local Garcea C

declaratie de avere consilier local Gogonea I

declaratie de avere consilier local Guran S

declaratie de avere consilier local Neculoiu Mariana

declaratie de avere consilier local Neculoiu Mihai

declaratie de avere consilier local Persoiu G

declaratie de avere consilier local Persoiu I

declaratie de avere consilier local Guiman S

declaratie de avere consilier local Persoiu N

declaratie de interese consilier local Braghesiu N

declaratie de interese consilier local Enescu Ghe

declaratie de interese consilier local Garcea C

declaratie de interese consilier local Gogonea I

declaratie de interese consilier local Guiman S

declaratie de interese consilier local Guran S

declaratie de interese consilier local Neculoiu Mariana

declaratie de interese consilier local Neculoiu Mihai

declaratie de interese consilier local Persoiu G

declaratie de interese consilier local Persoiu I

declaratie de interese consilier local Persoiu N


Functionari publici

declaratie de avere functionar public Codreanu I

declaratie de avere functionar public Constantin I

declaratie de avere functionar public Gogonea M

declaratie de avere functionar public Grapa N

declaratie de avere functionar public Guiman S

declaratie de avere functionar public Neculoiu V

declaratie de avere functionar public Orzan D

declaratie de avere functionar public Pepene M

declaratie de avere functionar public Piseu T

declaratie de avere functionar public Popa D

declaratie de avere functionar public Guran M

declaratie de interese functionar public Codreanu I

declaratie de interese functionar public Constantin I

declaratie de interese functionar public Gogonea M

declaratie de interese functionar public Grapa N

declaratie de interese functionar public Guiman S

declaratie de interese functionar public Guran M

declaratie de interese functionar public Neculoiu V

declaratie de interese functionar public Orzan D

declaratie de interese functionar public Pepene M

declaratie de avere functionar public Sandulescu M