Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și Legii nr. 52/2003 este :
domnul Popa Daniel Leonte
Funcția Consilier Superior,
Telefon 0786 866 965,
e-mail achizitiippm@yahoo.com.