Anexa 3 pentru 2018

Raportare 2018

Rap eval leg 544 din 2001 pe anul 2017

HCL nr 9 din 2018

Anexa 16

Anexa 4

Anexa 6

Anexa 7

Raport legea 544 2016