Despre comună

ASEZARE GEOGRAFICA

În sud-vestul județului Brașov, ocupând bazinul izvoarelor pârâului Șinca la granița cu bazinul superior al Țării Bârsei, pe DN 73 A.

SCURT ISTORIC

A funcționat comună, cu un singur sat Poiana Mărului, până la reorganizarea din anul 1968, când i s-au alipit satele Șinca Nouă și Paltin, devenind una din cele mai mari comune din țară, cu o suprafață de 144 km pătrați. Din anul 2002, prin reînființarea comunei Șinca Nouă, a rămas din nou cu un singur sat, satul Poiana Mărului, comuna Poiana Mărului.

LOCALITĂȚI COMPONENTE

Are un singur sat component, Poiana Mărului.

DATE ADMINISTRATIV TERITORIALE

a. Suprafața totală 9460 ha:

Din care
– intravilan 130 ha,
– extravilan 9330 ha

b. Suprafața terenurilor pe categorii de folosință:

– agricol 2958 ha
– neagricol 4651 ha
– pășune 667 ha
– fâneață 2291 ha
– pădure 1851 ha

c. Număr de gospodarii (locuințe) – din care racordate la:

– alimentare cu apă potabilă 775
– canalizare 0
– gaze naturale 38
– electricitate 990
– telecomunicații 120

TOTAL POPULAȚIE – din care:

– români 3454
– maghiari 0
– germani 0
– alte naționalități 0

ÎNVĂȚĂMÂNT:

a. număr de unități de învățământ superior 0
b. număr de licee și colegii 0
c. număr de școli primare și gimnaziale 2
d. număr de grădinițe 1
e. număr de profesori și elevi pentru fiecare unitate:
– Școala Generală 1 –  237 elevi cu 35 profesori
– Școala Generală 2 – 50 elevi cu 5 profesori

CULTURĂ:

a. număr de unități de cultură

– cămine culturale 1
– biblioteci 1

b. număr de salariați ocupați în unitățile de cultură 1

c. număr de unități de cult

– biserici 2
– case de rugăciune 2

SĂNĂTATE:

a. număr de unități medicale și profilul acestora
– dispensare 1 – din care:

– unități de stat 0
– unități private 1

b. număr total de cadre sanitare, din care

– medici 2
– asistente 2
– personal de întreținere 1

TURISM:

a. număr de unități destinate turismului din care:

– hoteluri 0
– complexe turistice 0
– pensiuni 20
– cabane 0
– vile 0

b. dotări pentru agrement 0

c. obiective turistice – biserica monument istoric Brâncovenesc

d. manifestări / evenimente social culturale

– ceata vătafilor
– colindele de sărbători
– scosul fetelor la joc
– concursul crescătorilor de animale

INFRASTRUCTURĂ:

a. accesul la reteaua de cai ferate – 5 km Zarnesti

b. accesul la drumuri nationale – pe DN 73 A

c. dotari edilitar-gospodaresti:

– drumuri pe teritoriul administrativ al localitatii
– nationale 11 km
– judetene 8,5 km
– comunale 4,2 km
– forestiere 1 km
– retea de apa potabila – in constructie
– retea de canalizare – in faza de proiect
– retea de comunicatii – telefonie fixa
– internet
– cablu TV

STAREA MEDIULUI:

– zone critice sub aspectul poluarii atmosferei, apei, solului – NU

PROIECTE SI PROGRAME DE DEZVOLTARE:

a. investiții și surse de finanțare

În derulare:

– introducerea apei potabile
– modernizare asfaltare -4,2 km DC
– construire un corp de scoală
finanțare prin HG

În faza de proiect:

– introducere canalizare
– construire after school
– asfaltare – 1 km DC
– modernizare dotare cămin cultural

b. oportunități oferite investitorilor

– terenuri de vânzare
– forță de muncă calificată
– resurse naturale valorificabile (păduri)
– resurse animaliere

c. proiecte pentru dezvoltarea mediului de afaceri

– nu sunt

Program primărie

Luni: 08.00-16.00
Marți: 08.00-16.00
Miercuri: 08.00-16.00
Joi: 08.00-18.30
Vineri: 08.00-13.30

Adresa

Str. Principală nr. 189
Comuna Poiana Mărului
Judetul Brașov
Cod 507160